دانگل وایرلس پروژکتور

دانگل وایرلس و کیت بی سیم پروژکتور جهت انتقال تصویر بصورت بیسیم

دانگل وایرلس پروژکتور ویا کیت بیسیم انتقال تصویر ویدئو پروژکتورجهت تبدیل ویدئو پروژکتور با سیم به بی سیم کاربرد دارد. این کیت بی سیم مجهز به تکنوژی وایرلس شبکه می باشد و نوت بوک و کامپیوترهائیکه مجهز به کارت شبکه بی سیم می باشند براحتی می توانند به این دستگاه متصل و تصاویر خود را بصورت بیسیم به ویدئو پروژکتور انتقال دهند. این دانگل وایرلس تمام ویدئو پروژکتورهای باسیم را به ویدئو پروژکتور بی سیم تبدیل می نماید و با تمام دستگاه ها سازگاری دارد. این کیت بی سیم پروژکتور به پورت تصویر ویدئو پروژکتور متصل می گردد.

دانگل بی سیم تصویر

دانگل وایرلس پروژکتور

دانگل بی سیم ویدئو پروژکتور

کیت بی سیم پروژکتور


دانگل وایرلس ویدئو پروژکتور

کیت بی سیم ویدئو پروژکتور

کیت انتقل تصویر بی سیم

کیت بی سیم

کیت بی سیم