ارائه تجهیزات سالن کنفرانس:دیتا پروژکتور و میکروفن کنفرانس رومیزی

نصب و راه اندازی سقفی دیتا پروژکتور

دیتا پروژکتور

دیتا پروژکتور ها امروزه از جمله دستگاه هایی هستند که در کلاسهای آموزشی و سالنهای کنفرانس جهت ارائه مطالب مورد استفاده قرار می گیرند و با توجه به ابعاد سالن در مدلهای مختلف موجود می باشد.
اطلاعات بیشتر در خصوص مدل و قیمت دیتا پروژکتور


میکروفن کنفرانس رومیزی

June 1, 2009

دستگاه های میکروفن کنفراس از جمله تجهیزات صوتی سالنهای کنفرانس می باشند که جهت کنترل و تقویت جلسات مورد استفاده قرار می گیرد.
اطلاعات بیشتر در خصوص مدل و قیمت میکروفن کنفرانس رومیزی


کپیبرد الکترونیکی دیتوس،کپی برد

وایت برد و کپی برد دیجیتال

وایت برد های دیجیتال که جایگیزین ویات بردهای معمولی شده اند در دو مدل کپی برد و برد هوشمند می باشند که این دو دستگاه در کارایی با هم متفاوت می باشند.
اطلاعات بیشتر در خصوص تفاوت کپیبرد دیجیتال و برد هوشمندپرده دیتا پروژکتور ،نصب و راه اندازی پرده ویدئو پروژکتور

پرده دیتا پروژکتور و پایه سقفی پروژکتور

June 1, 2009

پرده دیتا پروژکتور و پایه سقفی پروژکتور از جمله تجهیزات جانبی دیتا پروژکتورها می باشند که با توجه به اندازه سالن در مدل و ابعاد مختلف موجود می باشد.
اطلاعات بیشتر در خصوص قیمت و مدلهای پرده دیتا پروژکتور

خدمات و دیگر تجهیزات سمعی بصری